אוסף קופפרמן מארח אמניות בוגרות תל חי – נובמבר 2018