ספי גרשוני – פעולות: השטחה, קיפול, הישענות. ינואר 2019